Fractie Swollwacht

Welkom op de fractiesite van Swollwacht. Swollwacht is de lokale politieke partij van Zwolle en is opgericht in 1989. Onze fractie bestaat uit zeven personen: zes gemeenteraadsleden en één burgerraadslid. Wij maken ons in de gemeenteraad sterkt voor Werk, Wonen en Welzijn binnen de gemeente Zwolle. Met daadkracht en doen! Daarnaast wordt onze fractie versterkt door een ombudscontactpersoon.

Silvia Bruggenkamp

Silvia Bruggenkamp

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter

Portefeuilles
• Sociaal domein: welzijn, leefbaarheid zorg en WMO
• Bestuur, dienstverlening en programma initiatief
• Beheer openbare ruimte, milieu en afval
• Seniorenbeleid

Eerste contact voor de wijken
• Holtenbroek
• Binnenstad
• Wythem
• Tolhuislanden (vechtstreek)

Contact
Tel: 06 13 28 70 84
Email: s.bruggenkamp@swollwacht.nl

Jeffrey Satoor de Rootas

Jeffrey Satoor de Rootas

Gemeenteraadslid, vice fractievoorzitter en penningmeester

Portefeuilles
• Internationale contacten, lobby en strategische positionering
• Ruimtelijke ordening, Omgevingsvisie en ruimtelijke projecten
• Financiën
• Bedrijfsvoering
• Vastgoed, grond en volkshuisvesting

Eerste contact voor de wijken
• Zwolle-Zuid
• Berkum

Contact
Tel: 06 40366718
Email: j.satoorderootas@swollwacht.nl

Evelina Bijleveld

Evelina Bijleveld

Gemeenteraadslid

Portefeuilles
• Onderwijs - primair en voortgezet onderwijs, VSV, huisvesting, passend onderwijs
• Jeugd en jeugdzorg
• Welzijn
• Wijkgericht werken
• Grootschalig groen, recreactie en milieu

Eerste contact voor de wijken
• Stadshagen
• Westenholte
• Diezerpoort (incl. Indische buurt, Dieze-West en Dieze-Oost).

Contact

Tel: 06 54675645
Email: e.bijleveld@swollwacht.nl

Sylvia le Fèbre

Sylvia le Fèbre

Gemeenteraadslid

Portefeuilles
• Dierenwelzijn
• Kunst, cultuur(historie) en subsidiebeleid
• Sport
• Binnenstad
• Doelgroepenbeleid en emancipatie

Eerste contact voor de wijken
• Wipstrik
• Hanzeland/Schelle

Guido Pasman

Guido Pasman

Gemeenteraadslid

Portefeuilles
• Evenementen, citymarketing en toerisme
• Onderwijs en gerelateerd arbeidsmarktbeleid
• Openbare orde en veiligheid
• Digitale transitie
• Spoorzone

Eerste contact voor de wijken
• Groot Assendorp
(incl. Stationsbuurt en Pierik)
• Veerallee
• Kamperpoort

Contact
Tel: 06 29118697
Email: g.pasman@swollwacht.nl

Ron Klappe

Ron Klappe

Gemeenteraadslid

Portefeuilles
• Economie en innovatie
• Intergemeentelijke samenwerking en Regio+
• Bereikbaarheid en mobiliteit
• Klimaat en energie
• Duurzame en circulaire economie
• Stadsontwikkeling

Eerste contact voor de wijken:
• Aa-landen
• Windesheim
• Spoolde/Voorst

Contact
Tel: 06 30743792
Email: r.klappe@swollwacht.nl

Wim Bredewoud

Wim Bredewoud

Ombuds contactpersoon

Als ombudscontactpersoon van Swollwacht ben ik u graag behulpzaam wanneer u vragen hebt over kwesties waar u tegen aan loopt. Zo nodig geleid ik uw vragen door naar de fractie. Uw vragen worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Contact maandag t/m vrijdag van 09.30 - 18.00 uur via 06 23169336 of via g.bredewoud@ziggo.nl