Fractie Swollwacht

Welkom op de fractiesite van Swollwacht. Swollwacht is de lokale politieke partij van Zwolle en is opgericht in 1989. Onze fractie bestaat uit zeven personen: zes gemeenteraadsleden en één burgerraadslid. Wij maken ons in de gemeenteraad sterkt voor Werk, Wonen en Welzijn binnen de gemeente Zwolle. Met daadkracht en doen! Daarnaast wordt onze fractie versterkt door een ombudscontactpersoon.

Silvia Bruggenkamp

Silvia Bruggenkamp

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter

Portefeuilles
• Financiën
• Openbare orde/veiligheidsregio
• Dienstverlening en communicatie
• Zorg en WMO
• Groenbeleid
• Dierenwelzijn

Eerste contact voor de wijken:
• Holtenbroek
• Binnenstad

Contact
Tel: 06 13 28 70 84
Email: s.bruggenkamp@swollwacht.nl

Jeffrey Satoor de Rootas

Jeffrey Satoor de Rootas

Gemeenteraadslid, vice fractievoorzitter en penningmeester

Portefeuilles
• Internationale contacten, lobby en strategische positionering
• Ruimtelijke ordening, Omgevingsvisie en ruimtelijke projecten
• Jeugdbeleid en jeugdzorg
• Vitaal en waardig ouder worden
• Bedrijfsvoering
• Digitale transitie
• Vluchtelingenwerk

Eerste contact voor de wijken:
• Zwolle-Zuid
• Berkum

Contact
Tel: 06 40366718
Email: j.satoorderootas@swollwacht.nl

Evelina Bijleveld

Evelina Bijleveld

Gemeenteraadslid

Portefeuilles
• Onderwijs - primair en voortgezet onderwijs, VSV, huisvesting, passend onderwijs
• Veilig thuis
• Welzijn
• Cultuur en cultuurhistorie

Eerste contact voor de wijken:
• Stadshagen
• Diezerpoort (incl. Indische buurt, Dieze-West en Dieze-Oost).

Contact
Tel: 06 54675645
Email: e.bijleveld@swollwacht.nl

Marcel Mulder

Marcel Mulder

Gemeenteraadslid

Portefeuilles
• Wonen
• Spoorzone/centrumgebied
• Wijkgericht werken en burgerbetrokkenheid
• Beheer openbare ruimte, milieu en afval
• Gemeentelijk vastgoed

Eerste contact voor de wijken:
• Hanzeland/Schelle
• Wijthmen
• Haerst/Tolhuislanden (Vechtstreek)

Contact
Tel: 06 23638305
Email: m.mulder@swollwacht.nl

Guido Pasman

Guido Pasman

Gemeenteraadslid

Portefeuilles
• Creatieve economie
• Toerisme en evenementen
• Toezicht en handhaving
• Studenten en jongerenbeleid
• Sport

Eerste contact voor de wijken:
• Groot Assendorp (incl. Stationsbuurt en Pierik)
• Veerallee
• Kamperpoort

Contact
Tel: 06 29118697
Email: g.pasman@swollwacht.nl

Ron Klappe

Ron Klappe

Gemeenteraadslid

Portefeuilles
• Regionale samenwerking
• Waterbeleid en klimaatadaptatie
• Energietransitie
• Mobiliteit en bereikbaarheid (w.o. Lelystad Airport)
• Economie en circulaire economie

Eerste contact voor de wijken:
• Aa-landen
• Wipstrik
• Windesheim
• Spoolde/Voorst

Contact
Tel: 06 30743792
Email: r.klappe@swollwacht.nl

Wim Bredewoud

Wim Bredewoud

Ombuds contactpersoon

Als ombudscontactpersoon van Swollwacht ben ik u graag behulpzaam wanneer u vragen hebt over kwesties waar u tegen aan loopt. Zo nodig geleid ik uw vragen door naar de fractie. Uw vragen worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Contact maandag t/m vrijdag van 09.30 - 18.00 uur via 06 23169336 of via g.bredewoud@ziggo.nl