Algemeen

E-mail: info@swollwacht.nl

Twitter: @Swollwacht1

Facebook: swollwacht

Postadres partijsecretariaat Swollwacht:
Gantel 26
8032 BR Zwolle

Secretariaatnummer: 06-51239721

Informatie lidmaatschap Swollwacht

Als u lid of donateur wilt worden van Swollwacht, dan kunt u contact opnemen met ons partij secretariaat. Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.