Artikelen van Redacteur

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deze week werd bekend gemaakt dat Zwolle de eerste gemeente in Nederland is die zich aansluit bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel! In een brede coalitie werken boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties samen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en om te buigen naar herstel. Wethouder William Dogger: “Zwolle is een groene stad en kent een rijke biodiversiteit. Zwolle […]

Dierenwelzijn

Ook in deze tijden van onzekerheid gaan bestuurlijke processen door. Zo heeft het College van B&W het beleid voor dierenwelzijn geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in de beleidsnota Dierenwelzijn die deze week is opgeleverd en op een later moment met de Raad besproken zal worden. Dierenwelzijn heeft een herkenbare plek gekregen in het Coalitieakkoord wat nu nader uitgewerkt is […]

Vitaal en waardig ouder worden in Zwolle

Maandag 9 maart heeft de gemeenteraad van Zwolle unaniem ingestemd met de agenda “vitaal en waardig ouder worden”. De fractie van Swollwacht is daar blij mee en trots op! Kent u ze nog? Dit zijn de speerpunten van vitaal en waardig ouder worden in Zwolle: positieve gezondheid levensloopbestendig wonen meedoen toegankelijkheid fysieke omgeving aanpak eenzaamheid […]

Convident

De fractie van Swollwacht heeft steeds de ontwikkelingen m.b.t het project Convident nauwlettend gevolgd. Het project Convident is een uniek project dat nergens in Nederland Zwolle krijgt dus de primeur! Het gaat om een re-integratieproject binnen een woonproject, waar zeven (ex-) gedetineerden en zeven studenten onder één dak gaan wonen op het Talentenplein in het […]

Vitaal en Waardig Ouder Worden – 3 februari 2020

Voorzitter, ouderen die een einde aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door de Universiteit voor Humanistiek en het Juliuscentrum van het UMC in opdracht van het ministerie van WVS. […]

Bijdrage Swollwacht Begroting 2020

Uitgesproken op vrijdag 8 november 2019 door Silvia Bruggenkamp “Zwolle, stad van nu – stad van de toekomst ” Voorzitter, leden van het College, collega raadsleden, dames en heren. Allereerst voorzitter, een woord van dank! Dank aan de ambtelijke organisatie voor alle inspanningen die hebben geleid tot deze begroting. Maar ook een woord van trots. […]

Werkbezoek Tiem

Op initiatief van de Griffie was er op 17-10-2019 een werkbezoek georganiseerd voor de Zwolse raad aan Tiem. Tiem is een nieuwe organisatie die mensen helpt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze organisatie komt tot stand uit een samensmelting van WEZO en WRA. Deze organisatie is de opvolger van de WEZO en begeleidt mensen […]