Artikelen van Redacteur

Veel lof ontvangen voor Marcel en hoe spijtig zijn vertrek is

  RTV Oost maakte echter een super item over Marcel, echt zoals hij is. Mooi gedaan en dat willen we graag met u delen, zie hieronder! Drie jaar lang was er geen vuiltje aan de lucht. Marcel Mulder, raadslid van Swollwacht mocht naast zijn politieke functie ook actief zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in Zwolle. […]

Aftreden Marcel Mulder fractie Swollwacht

Onlangs is gebleken dat de werkzaamheden als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van Marcel Mulder, al sinds 2014 actief als burgerlid en vanaf 2017 als gemeenteraadslid voor de fractie van Swollwacht, zich niet laten verenigen met het raadslidmaatschap. Marcel is in het dagelijks leven BOA. Hij is in dienst van een bedrijf dat door de gemeente Zwolle […]

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deze week werd bekend gemaakt dat Zwolle de eerste gemeente in Nederland is die zich aansluit bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel! In een brede coalitie werken boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties samen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en om te buigen naar herstel. Wethouder William Dogger: “Zwolle is een groene stad en kent een rijke biodiversiteit. Zwolle […]

Dierenwelzijn

Ook in deze tijden van onzekerheid gaan bestuurlijke processen door. Zo heeft het College van B&W het beleid voor dierenwelzijn geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in de beleidsnota Dierenwelzijn die deze week is opgeleverd en op een later moment met de Raad besproken zal worden. Dierenwelzijn heeft een herkenbare plek gekregen in het Coalitieakkoord wat nu nader uitgewerkt is […]

Vitaal en waardig ouder worden in Zwolle

Maandag 9 maart heeft de gemeenteraad van Zwolle unaniem ingestemd met de agenda “vitaal en waardig ouder worden”. De fractie van Swollwacht is daar blij mee en trots op! Kent u ze nog? Dit zijn de speerpunten van vitaal en waardig ouder worden in Zwolle: positieve gezondheid levensloopbestendig wonen meedoen toegankelijkheid fysieke omgeving aanpak eenzaamheid […]

Convident

De fractie van Swollwacht heeft steeds de ontwikkelingen m.b.t het project Convident nauwlettend gevolgd. Het project Convident is een uniek project dat nergens in Nederland Zwolle krijgt dus de primeur! Het gaat om een re-integratieproject binnen een woonproject, waar zeven (ex-) gedetineerden en zeven studenten onder één dak gaan wonen op het Talentenplein in het […]

Vitaal en Waardig Ouder Worden – 3 februari 2020

Voorzitter, ouderen die een einde aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door de Universiteit voor Humanistiek en het Juliuscentrum van het UMC in opdracht van het ministerie van WVS. […]