Veel lof ontvangen voor Marcel en hoe spijtig zijn vertrek is

 

RTV Oost maakte echter een super item over Marcel, echt zoals hij is.

Mooi gedaan en dat willen we graag met u delen, zie hieronder!

Drie jaar lang was er geen vuiltje aan de lucht. Marcel Mulder, raadslid van Swollwacht mocht naast zijn politieke functie ook actief zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in Zwolle. Maar door een recent onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) komt aan die situatie abrupt een einde. Het mag niet omdat de werkzaamheden mogelijk conflicteren.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar die dagelijks controleert en boetes uitdeelt voor onder meer verkeersovertredingen en het schenden van de maatregelen uit de noodverordening rond de coronacrisis, kan en mag niet zelf meebeslissen over het gemeentelijke beleid dat aan die handhaving ten grondslag ligt.

Geloofsbrieven

Klinkt logisch, maar de afgelopen drie jaar mocht het wel. Mulder: “In 2017 kwam ik voor Swollwacht in de raad. Op dat moment was ik ook al werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar bij het bedrijf City 360. Mijn functie was toen intern bij de gemeente bekend, daar ben ik nooit geheimzinnig over geweest. Mijn geloofsbrieven zijn toen goedgekeurd, iedereen wist ervan en iedereen ging ervan uit dat beide functies naast elkaar konden bestaan.”

Begin dit jaar kwamen er twijfels bij sommige politici. Het bedrijf waarvoor Mulder werkte, City 360, werd overgenomen door Handhaving Support. “Een bedrijf dat veel nauwer met de boa’s van de gemeente Zwolle samenwerkt”, legt Mulder uit.

Wettelijk niet toegestaan

“Er is toen op last van de gemeente een onderzoek gestart in samenwerking met het BING en daaruit is recent naar voren gekomen dat het niet kan en mag, dan houdt het op”, aldus Mulder, die het buitengewoon jammer vindt dat hij moest kiezen. Uiteindelijk koos hij ervoor zijn raadlidmaatschap op te geven.

De gemeentewet zegt dat ‘het lidmaatschap voor de raad niet is toegestaan voor een ambtenaar, of ambtenaar van politie, in dienst van die gemeente of uit andere hoofde aan het gemeentebestuur ondergeschikt’. Voor Mulder gaat die laatste passage op, omdat hij voor zijn nieuwe werkgever sinds begin dit jaar ook boetes uitschrijft in opdracht van de gemeente Zwolle.

Buitengewoon opsporingsambtenaar moet raadszetel opgeven (Foto: RTV Oost)

Buitengewoon opsporingsambtenaar moet raadszetel opgeven (Foto: RTV Oost)

Moeilijke keuze

Mulder heeft er begrip voor dat hij een van beide functies noodgedwongen moet neerleggen, maar baalt er stevig van. “Ik heb mij de afgelopen drie jaar met hart en ziel voor Zwolle ingezet. Doe het politieke werk als raadslid met veel plezier en ben verknocht aan mijn portefeuilles zoals De Spoorzone, Huisvesting en Milieu. Dat ga ik zeker missen en daarom was de keuze moeilijk.”

Toch heeft hij heel bewust voor zijn huidige werk als boa gekozen. “Ik ga op zeker voor de toekomst. Nu de economische crisis eraan komt, wil ik niet het risico lopen dat ik straks zonder inkomen zit. Als mijn partij het minder goed gaat doen bij de komende verkiezingen en mijn raadlidmaatschap eindigt over twee jaar, dan heb ik helemaal niks. Dan heb ik geen recht op een uitkering en moet ik naar de bijstand. Als ik mijn baan hou dan kan ik in ieder geval ook altijd terugvallen op een sociaal vangnet.”

Hoewel het afscheid van de Zwolse politiek onverwacht komt en zwaar valt, is er weinig tijd voor Mulder om lang te treuren. Het werk als buitengewoon opsporingsambtenaar is op dit moment, met alle maatregelen rondom de coronanoodverordening, behoorlijk intensief.

Vrijwel iedere dag ziet hij met collega’s in Zwolle toe op het naleven van de regels. Geen groepsvorming en anderhalve meter afstand.

Lees het volledige artikel hieronder samen met de video:

https://www.rtvoost.nl/nieuws/330388/Raadslid-of-boa-Na-drie-jaar-moest-Marcel-Mulder-noodgedwongen-kiezen

Aftreden Marcel Mulder fractie Swollwacht

Onlangs is gebleken dat de werkzaamheden als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van Marcel Mulder, al sinds 2014 actief als burgerlid en vanaf 2017 als gemeenteraadslid voor de fractie van Swollwacht, zich niet laten verenigen met het raadslidmaatschap.

Marcel is in het dagelijks leven BOA. Hij is in dienst van een bedrijf dat door de gemeente Zwolle wordt ingehuurd.

Marcel is, evenals de fractie, altijd transparant geweest over zijn werkzaamheden als BOA. Zij verkeerden steeds in de overtuiging dat dit was toegestaan naast het raadslidmaatschap.

Bij de benoeming van Marcel als raadslid is dit namelijk onderzocht door een commissie (de commissie onderzoek geloofsbrieven) die zijn papieren heeft gecontroleerd.

Die commissie heeft toen geconstateerd dat de aansturing van Marcel als BOA gebeurt door zijn werkgever en niet door de gemeente Zwolle. De commissie heeft destijds aangegeven dat er daarom geen bezwaren bestonden om Marcel toe te laten als raadslid. Er is dan ook geen sprake van iets verwijtbaars of van nalatigheid.

De nieuwe aanbesteding en inrichting van het gemeentelijk handhavingsgebeuren begin dit jaar, waren voor de gemeente aanleiding om nogmaals zorgvuldig onderzoek te verrichten en er is tevens advies gevraagd aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

Hieruit is gebleken dat een baan als BOA (in de gemeente Zwolle) toch niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap.  Want hoewel er geen sprake is van rechtspositionele ondergeschiktheid (die ligt bij het bedrijf) is wel sprake van functionele ondergeschiktheid aan het gemeentebestuur. En op grond van artikel 13, lid 1 sub o van de gemeentewet gaat het in het geval van Marcel dus toch om een onverenigbare betrekking.

Dit betekent dat Marcel, tot zijn grote spijt en tot grote spijt van de fractie, zijn raadslidmaatschap voor Swollwacht zal beëindigen. Want gezien de huidige onzekere tijden kiest hij voor zijn huidige broodwinning en daarmee de continuïteit van zijn financiële stabiliteit. Hij blijft aan als BOA en verlaat de fractie.

Marcel maakte zich als raadslid van de fractie van Swollwacht geliefd en geloofd bij de Zwolse burger met de onderwerpen binnen zijn portefeuille:  Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Afval, Vastgoed en Grond, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling, Wijkgericht Werken en Participatie, Grootschalig Groen, Recreatie en Milieu, Duurzaamheid en Circulaire Economie en zijn harteklop de Spoorzone.

De fractie van Swollwacht gaat hem missen!