Mondelinge vragen: incidenten De Alm en Berkumstraat

Mondelinge vragen

 

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 1 april 2019

 

Onderwerp: incidenten De Alm en Berkumstraat

 

Afgelopen dagen heeft een tweetal heftige incidenten plaatsgevonden in onze stad, waarbij woonhuizen zijn bestookt met molotovcocktails, sprake was van brand en van zeer onveilige situaties.

 

Dankzij de inzet van jongeren lijkt erger te zijn voorkomen maar dat neemt niet weg dat dit een zeer  verontrustende situatie betreft. Temeer daar enkele jaren geleden in De Alm sprake was van een ontplofte auto (4 april 2016) en dit gevoelens van onrust en onveiligheid voor de inwoners van onze stad met zich mee brengt.

 

Gevoelens die onze fractie deelt en we willen daarom de volgende vragen stellen:

 

  • Kan de burgemeester ingaan op de incidenten die hebben plaatsgevonden?
  • Is sprake van samenhang tussen deze incidenten?
  • Wat is er precies aan de hand? Is daar zicht op?
  • Wat gebeurt er om de veiligheid van de mensen in de desbetreffende straten te garanderen?

 

Namens de fractie van Swollwacht,

 

Silvia Bruggenkamp

Ongerustheid over zorg

Veel mensen maken zich zorgen over de plannen van de gemeente op het gebied van zorg. Jeugdzorg, en maatschappelijke ondersteuning.
Wij krijgen veel reacties van inwoners en veel vragen waaruit die ongerustheid blijkt. Mensen zijn bang dat ze straks geen zorg meer krijgen, of geen goede zorg  meer krijgen.
Maar het bieden van goede zorg en welzijn, voor jong en oud, staat helemaal niet ter discussie!

Wel gaan dingen op een andere manier georganiseerd worden. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor het voorkomen van problemen, voor preventie dus. Daarin gaat echt geïnvesteerd worden.
Ook zal, afhankelijk van de situatie van mensen die zorg nodig hebben, hulp meer in groepsverband worden aangeboden. Dus niet een paar uurtjes per week thuis een hulpverlener of begeleider thuis. Maar, daar waar dat kan, samen met andere mensen hulp of begeleiding krijgen.
En als individuele begeleiding nodig is, dan blijft dat altijd mogelijk. Er is geen sprake van dat mensen aan hun lot worden over gelaten!

Waarom deze plannen? 
In heel veel gemeenten, en ook in Zwolle, zijn grote tekorten ontstaan nadat de gemeenten door de Rijksoverheid verantwoordelijk zijn gemaakt voor de zorg. Vorig jaar werd duidelijk dat sprake was van een tekort van 6 miljoen op de uitgaven voor de zorg in 2017.
Ook is duidelijk geworden, dat als er niets gebeurt, deze tekorten zullen oplopen tot 9 miljoen per jaar. Met zulke tekorten, kan niemand in Zwolle nog zeker zijn van goede zorg.
Daarom zijn deze plannen gemaakt. Want om iedereen de zorg te blijven bieden die nodig is, moeten dingen op een andere, betere manier georganiseerd worden.
De plannen maken niet alleen de kwaliteit van de zorg beter, maar de verwachting is ook dat dit per jaar 2 miljoen minder zal kosten.

Concreet: in plaats van de huidige 276 miljoen euro die per jaar wordt uitgegeven aan de zorg voor onze inwoners, wordt er dan 274 miljoen uitgegeven aan de zorg.

Door deze maatregelen, blijft goede zorg, voor iedere Zwollenaar beschikbaar, nu en in de toekomst.

Dat is waar dit College, waar Swollwacht deel van uitmaakt, voor staat.

Goede zorg, nu en in de toekomst, voor iedere inwoner van Zwolle!

 

Heeft u vragen of wilt u een zorg bespreken.

Mail naar ons Info@swollwacht.nl