Verkeer en parkeren in Berkum – ontwikkeling 29 appartementen

emmauskerk

 

De plannen voor de ontwikkeling van 29 appartementen aan de Campherbeeklaan in Berkum leiden tot zorgen bij de omwonenden. Er is -terechte- angst dat dit verkeerschaos of verkeersonveilige situaties creëert. Inwoners van Berkum hebben op zaterdag 20 januari een te verwachten parkeersituatie nagebootst. William Dogger was daarbij aanwezig namens de fractie van Swollwacht en dit was aanleiding om tijdens de Raadsvergadering van 22 januari mondelinge vragen te stellen! U leest ze hier:

 

4-2-MV-SW–verkeer–parkeersituatie-aan-de-Campherbeeklaan-e.o.-irt-mogelijke-ontwikkelingen-van-29-appartemen[5201]

Motie Lelystad Airport

Vandaag, 7 januari, heeft de fractie van Swollwacht, mede namens de fracties van GroenLinks, SP, CDA en Cetin de coalitiepartijen gevraagd een motie te steunen die de Gemeenteraad oproept zich tegen de opening van Lelystad Airport uit te spreken zolang het luchtruim nog niet is ingedeeld op basis van een juiste milieu effect rapportage. Tevens roept deze motie het College op alle wettelijke en politiek democratische mogelijkheden te gebruiken om het laag vliegen boven Zwolle te voorkomen.

Deze motie zal op maandag 22 januari in stemming worden gebracht en we hopen van harte op steun! Want met het aannemen van deze motie wordt een duidelijk en formeel signaal afgegeven. De inwoners van Zwolle hebben hebben daar recht op!