Perspectiefnota 2018 – 2022

poster_swollwacht_slogan

 

 

 

Het is goed gebruik om bij de besluitvorming over de Perspectiefnota, moties en amendementen in te dienen. Een goed moment om extra geld of aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen kiezen we niet lukraak. We luisteren daarvoor naar de mensen die ons benaderen met zorgen en problemen. En soms lukt het om bepaalde problematiek in moties te verwoorden en een concrete oproep te doen aan het college, om dingen te veranderen en beter te maken. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018 – 2022 dienen we onderstaande moties, en een amendement in.

Motie traineeschappen voor 50 plussers

Motie cultuureducatie in het MBO

motie kinderen en sociale uitsluiting

Motie Voedselbank PPN 3 juli 2017

Motie handhaven in 30 kilometerzones

Motie handhaven aanlijnplicht honden

dierenarts en asiel

Motie dierenwelzijn – educatie

Amendement ruimte voor dierenwelzijn in de PPN