Bezoek Zwols Dierenasiel

20170325_105447 - kopie (2)

 

Op zaterdag 25 maart zijn we naar het Zwols dierenasiel geweest. Een prettig, leerzaam maar ook indrukwekkend bezoek. De betrokkenheid van de medewerkers spat er vanaf! De oprechte blijdschap als een dier uiteindelijk zijn of haar ‘gouden mandje’ heeft gevonden… dat doet wat met ons! We zijn o.a. bijgepraat over wat er allemaal speelt rondom de opvang van dieren. Dieren, die soms echt in nood zijn. Dieren, waarvan soms met pijn in het hart afstand wordt gedaan, omdat het financieel niet meer is op te brengen. Maar ook zijn er constructieve plannen en ideeën met ons gedeeld! Daar gaan we zeker verder mee!
Na een rondleiding door het asiel, waarbij het weer opviel hoe professioneel en betrokken er met de dieren wordt omgegaan, namen we afscheid. Terwijl onze fractie op de parkeerplaats nog even napraatte kwam er een jong gezin naar buiten. Ze straalden! En de lieve, wat oudere hond die ze bij zich hadden, straalde ook. Die hadden ze vandaag opgehaald en hij zag er zo gelukkig uit! Duidelijk een gevalletje ‘gouden mandje’. We hebben ze veel geluk wenst, de nieuwe baasjes met hun hond! Een prachtige afsluiting van een indrukwekkend bezoek!

 

NB Op dinsdag 11 april vindt het Rondetafelgesprek Dierenwelzijn plaats. Dit (jaarlijkse) gesprek vindt plaats op initiatief van de fractie van Swollwacht (motie juli 2016). Alle organisaties op het gebied van dierenwelzijn komen met de politiek praten over het dierenwelzijnsbeleid. De uitkomsten van het gesprek vormen input voor nieuw beleid.

Positionering Sociale Wijkteams

Op 13 maart lag o.a. het voorstel over het onderbrengen van de sociale wijkteams bij de gemeente voor. Fractievoorzitter William Dogger, betoogde dat dit een goede, volgende stap is.

Swollwacht heeft, vanaf de eerste opstart van de sociale wijkteams, steeds aan hun zijde gestaan en voelt zich mede verantwoordelijk om de opdracht van de Sociale Wijkteams te laten slagen.

Het Sociaal Wijkteam onderbrengen binnen de gemeentelijke organisatie zorgt voor borging en betekent dat de gemeenteraad vanuit haar rol als controlerend orgaan een goede vinger aan de pols houden en gevraagd- en ongevraagd- interventies plegen als dat nodig mocht zijn. Swollwacht is dan ook blij dat Zwolle niet kiest om het Sociaal Wijkteam een onderdeel te laten worden van de lokale marktwerking, maar er zelf verantwoordelijk wil zijn en blijven!

Verkoop en planvorming Muzerie-panden

Swollwacht heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop,  maar vooral, over de toekomstige bestemming van de Muzerie-panden in de binnenstad van Zwolle. De projectontwikkelaar die de panden heeft gekocht, is voornemens daar 35 units/appartementen in te bouwen. En dit voornemen leidt tot grote bezorgdheid. Want in hoeverre staat e.e.a. in verhouding tot de fijnmazige binnenstad? De monumentale status van de panden? De beperkte ruimte voor parkeren? De fractie van Swollwacht is hier ontzettend bezorgd over.

De gemeente Zwolle heeft een grote verantwoordelijkheid voor de prachtige monumentale panden in de stad. En onze fractie is buitengewoon bezorgd over hoe deze verantwoordelijkheid zich verhoudt tot de toekomstige bestemming van deze panden.

Vandaar onze vragen. U kunt ze hier lezen.

 

Schriftelijke vragen fractie Swollwacht planvorming en verkoop Muzerie panden 25 02 2017