Stadsdebat over de skyline van Zwolle – Windmolens

……….windmolen

 

 

 

 

 

Vandaag heeft fractievoorzitter William Dogger een voorstel gedaan aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Zwolle.

De fractie van Swollwacht is voor duurzaamheidsinitiatieven, maar is ervan overtuigd dat dit soort initiatieven nooit ten koste mogen gaan van de skyline van Zwolle. Daarnaast staan we in Zwolle aan het begin van het invullen van de Omgevingsvisie voor onze stad. Een visie waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is de mening en de inzichten van de inwoners van Zwolle te betrekken. Wij vinden dit in schril contract staan met de huidige windmolen-plannen.

Vandaar het voorstel: til het windmolenplan over de verkiezingen in 2018 heen, of, als het College dit niet wil, dan wil Swollwacht hierover een stadsdebat met de inwoners van Zwolle. En willen wij hen vragen, of zij het wenselijk vinden dat hoge windmolens het stedelijk gebied, en daarmee de skyline van Zwolle, onuitwisbaar aantasten.

Het voorstel van fractievoorzitter William Dogger kunt u hier lezen!

 

Voorstel fractie Swollwacht over beoogde windmolens in Zwolle pdf

 

Een handtekening voor onze stad!

Een handtekening voor onze stad!

 

Het betoog dat Swollwacht fractievoorzitter William Dogger hield tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november, had als titel “een handtekening voor de stad”

 

Want Swollwacht wil haar handtekening zetten voor een sociale agenda en daarmee voor het centraal stellen van de burgers van Zwolle. Voor het bestrijden van armoede, voor financiële compensatie van burgers die tijdens de transitie van zorg en welzijn zijn gedupeerd! En natuurlijk voor een goed dierenwelzijn!
Swollwacht heeft goede resultaten geboekt bij deze begrotingsbehandeling. Drie van de vijf moties zijn aangenomen. Eén motie roept op tot het opstellen van een protocol voor bijtincidenten met honden. Dit n.a.v. de vreselijke gebeurtenis met teckel Woutertje uit Zwolle. De tweede motie die is aangenomen vraagt de Gemeenteraad tijdens haar bijeenkomsten alleen nog maar producten van dierlijke oorsprong te nuttigen die het “beter leven” of het biologisch keurmerk dragen, en bovendien te onderzoeken of dit voor de hele organisatie zou kunnen gelden. Deze motie werd zelfs unaniem aangenomen!

De derde motie die is aangenomen vraagt maatregelen tegen het dumpen van afval in wijken en de overlast die dit veroorzaakt, en deze kreeg een zeer ruime meerderheid.

De motie over gratis schoolzwemmen voor alle Zwolse kinderen heeft het helaas niet gehaald. Datzelfde geldt voor de motie waarin Swollwacht, samen met GroenLinks, vraagt te onderzoeken in welke mate er sprake van is dat kinderen in het basisonderwijs onvoldoende, of zelfs geen eten van huis mee krijgen.

Bij de behandeling van de Voorjaarsbrief komen we op één en ander terug!

Hieronder vindt u de moties die zijn ingediend:

2016-11-11 M-14 Schoolzwemmen terug in Zwolle

2016-11-11 M-17 Kinderen en voeding op basisscholen

2016-11-11 M-29 Afval dumping en bijzetting

2016-11-11 M-30 Dierenwelzijn- bijtincidenten

2016-11-11 M-33 Dierenwelzijn- beter leven