Perspectiefnota 2017 – 2020

Op 4 juli ligt de Perspectiefnota 2017 – 2020 ter besluitvorming voor. In een Perspectiefnota kijkt het College van B&W vooruit, en doet zij voorstellen over het beleid voor de komende periode. Voor de fractie van Swollwacht aanleiding om een aantal amendementen en moties in te dienen! U kunt ze hier lezen:

 

Amendement PPN 2016 sport

Amendement PPN 2016 werkgelegenheid

Amendement PPN 2016 zorg en welzijn

motie dierenwelzijn – jaarlijks gesprek stand van zaken

motie dierenwelzijn – tegemoetkoming kosten avond- en weekendtarief