Week 39 -40 en het Stadkamerdebacle

We zijn weer volop in beweging. Op 21 september werd in de Raadszaal gedebatteerd over de e-petitie alle supermarkten open op zondagen, en in de TAK-zaal over de groene agenda.  Op maandag 28 september werd over het stadkamerdebacle gesproken. Hieronder leest u meer!

Supermarkten open op zondag

William Dogger pleitte in zijn betoog, uiteraard, want dit is één van de speerpunten uit ons partijprogramma, vóór openstelling van supermarkten op zondagen. Het huidig systeem van roulatie en daarnaast 12 koopzondagen, vinden wij bij Swollwacht eigenlijk niet uit te leggen aan onze inwoners. Wij benaderen de openstelling op zondag vanuit de huidige maatschappelijke context en de consumentenvraag die er ligt. Jammer dat hier kennelijk niet over te praten valt met de coalitie.

Groene Agenda

Silvia Bruggenkamp gaf in haar betoog over de groene agenda o.a. aan dat deze agenda meer een discussiestuk dan een agenda lijkt. Veel te weinig concreet. Hier zijn andere stappen nodig. De wethouder zal nog schriftelijk reageren op de input van de Raad in dit debat. We wachten dat met spanning af!

Asbest in de Stadkamer – Stadkamerdebacle

Op maandag 28 september vond een bewogen informatieronde plaats over de Stadkamer. De gemeente Zwolle heeft het voormalig GGD-gebouw aan de Zeven Alleetjes gekocht. Er blijkt sprake te zijn van een grote asbestverontreiniging in dit gebouw en het gaat een slordige 4 miljoen kosten dat op te ruimen! Gemeenschapsgeld!

William Dogger pleitte voor een Enquêtecommissie om letterlijk de onderste steen boven te krijgen. Opkomen voor de belangen van Zwolle en alle Zwollenaren, dat is waar hij voor staat! Dat is waar Swollwacht voor staat! Op maandag 5 oktober wordt er verder gedebatteerd over de Stadkamer, de asbestverontreiniging en over het al dan niet instellen van een Enquêtecommissie. U kunt ervan verzekerd zijn dat William Dogger zijn inbreng van 28 september op gedegen wijze vervolgt.   De informatieronde en de inbreng van William kunt u met onderstaande link terugluisteren.

http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=zwolle&agendaid=7428a3c6-8459-49ef-ba3a-d89fc62c99e4&FoundIDs=

Ook het interview dat hij gaf voor RTV Oost is hier na te luisteren! http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=227296&p=239373 stadkamer

week 37 en 38

Op vrijdag 4 september vond de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Gemeenteraad plaats. Deze werd vooraf gegaan door een conferentie waarin mogelijke nieuwe rollen voor de Gemeenteraad centraal stonden. Burgerlid Marcel Mulder was als lid van de werkgroep betrokken bij de voorbereidingen van deze conferentie. In de middag werd een bezoek gebracht aan CityPost, Duurzaam Dieze en de Schellerdriehoek.  Een leuke en interessante middag. Vooral de contacten met inwoners van Zwolle die graag aan de Raad laten zien waar ze mee bezig zijn en waarom ze  dat zijn, spreekt onze fractie bijzonder aan!

Het Raadsplein van 7 september was volop gevuld met een besluitvormende ronde, een debatronde en een informatieronde. William Dogger debatteerde over de verdeling van woonruimte en de veiligheidsregio Ijsselland. Cemal Yildirim stelde tijdens de informatieronde verschillende vragen over de uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk.

Silvia Bruggenkamp tenslotte, debatteerde in de TAK-zaal over de visie op dienstverlening van de gemeente Zwolle. Daarbij stond voor Swollwacht centraal dat er voor inwoners geen keuze is over naar welke overheid ze toegaan. Als een winkel slechte service biedt ga je de volgende keer naar een andere winkel, maar van een overheid ben je afhankelijk! Dat geeft een gemeente een grote verantwoordelijkheid!

Tijdens het Raadsplein van 14 september stonden grondbeleid nieuwe stijl, het tarief voor puin- bouw en sloopafval, en de sociale wijkteams op de agenda.

Alle vergaderingen van het Raadsplein die in de Raadszaal plaatsvinden, worden via het internet uitgezonden. De vergaderingen van 7 en 14 september, en de inbreng van Swollwacht, kunt u  via onderstaande links naluisteren en –kijken.

Besluitvorming 7 september

http://player.companywebcast.com/gemeentezwolle/20150907_2/nl/player

Debatronde 7 september

http://player.companywebcast.com/gemeentezwolle/20150907_1/nl/player

Debatronde 14 september

http://player.companywebcast.com/gemeentezwolle/20150914_1/nl/player

Tenslotte kunnen we u melden dat William Dogger op 13 september schriftelijke vragen heeft gesteld aan het College over de verkeersveiligheid in de Obrechtstraat in Holtenbroek.

Bewoners van deze straat zijn bezorgd over het veel te hard rijdend verkeer! En wij zijn dat ook! We hopen dat de gemeente eens goede en gerichte actie gaat ondernemen. En eens gaat luisteren naar de zorgen van de omwonenden van deze onveilige straten. Aan ons zal het niet liggen.

Hier vindt u de vragen! artikel 45 vragen verkeersveiligheid Obrechtstraat

Wij hopen dat u ons weet te vinden wanneer u vragen, van welke aard ook heeft, wij zijn er voor u. En benadert u vooral ook onze Ombudsman, Wim Bredewoud. Zijn gegevens vindt u onder “fractie”

 

Week 35 – 36

inclusieve arbeidsmarktWeek 35-36

 

We zijn weer begonnen! Na een na een prachtige zomer gaan we met frisse moed, weer samen aan de slag voor ons mooie Zwolle.

 

Op 20 augustus is het Zwolse politieke seizoen weer begonnen met een hapje en een drankje in de achtertuin van de Burgemeester. Bijna alle Raads- en Burgerleden waren daarbij aanwezig. Maar ook natuurlijk de Griffie, het College, en verschillende ambtenaren van de gemeente. Leuk om hen allemaal weer te zien en te spreken.

 

En op maandag 24 augustus was de eerste Besluitvormingsronde, gevolgd door een Debatronde.  In de Besluitvormingsronde werd o.a. de Agenda Duurzaamheid Zwolle vastgesteld. Het amendement dat GroenLinks en D66 samen met Swollwacht hebben indiend over de hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid werd daarbij aangenomen! Slechts de VVD stemde tegen dit amendement.

 

In de Debatronde werd op 24 augustus gesproken over de Kwaliteitsimpuls voor de Centrummarkt, het gebruik van gemeentelijk vastgoed als tijdelijke woonruimte en maatschappelijke medezeggenschap. Swollwacht heeft haar standpunten hierover,  bij monde van de Burgerleden Silvia Bruggenkamp, Marcel Mulder, en fractievoorzitter William Dogger verwoord.

 

Op maandag 31 augustus heeft William Dogger in de Debatronde over het Celecomplex o.a. de wethouder gevraagd om een overzicht van de staat van onderhoud van panden die in gemeentelijk eigendom zijn.  Pas na stevig doorvragen heeft de wethouder dit overzicht toegezegd!

 

Cemal Yildirim heeft in de Debatronde over de herinrichting van de Voorstraat  o.a. vragen gesteld over het beheer van de “plaszuilen” in deze uitgaansstraat, de bestrating (gladheid bij regen en vorst!) en fietsenstallingen.

 

Silvia Bruggenkamp tenslotte, heeft de 31e gedebatteerd over de inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt, waar iedereen, ongeacht beperkingen, duurzaam meedoet. Zij wees er o.a. op dat het College er duidelijk over moet zijn dat de financiele kaders leidend zijn, en dat slechts daarbinnen, het maatschappelijk resultaat centraal staat.

 

We zullen u vanaf nu, in ieder geval om de twee weken, op de hoogte te houden van onze activiteiten. We hopen dat u ons voor vragen weet te vinden: we staan voor u klaar.

 

Hartelijke groeten,

 

William Dogger

Cemal Yildirim

Marcel Mulder

Silvia Bruggenkamp