Verkiezingsprogramma

De gemeenteraad van Zwolle bestaat uit negen fracties. De vier raadsfracties die het huidige college vormen zijn; de Christen Unie, Partij van de Arbeid, VVD en D66. De vier raadsfracties die de huidige oppositie vormen zijn: Swollwacht, SP, Groen Links en het CDA. Daarnaast is er een eenmansfractie die zich van de fractie van D66 heeft afgesplitst.

De lokale partij Swollwacht hanteert vanuit haar rol in de oppositie voor de gemeenteraadsperiode 2014 – 2018 haar eigen beleids- en verkiezingsprogramma onder de titel ”Samen aan de slag met Werk, Wonen en Welzijn”! Wilt u het volledige beleids- en verkiezingsprogramma van Swollwacht voor de periode 2014 – 2018 nog eens nalezen, dan kunt u gebruik maken van onderstaande link.

Download hier ons verkiezingsprogramma 2014-2018