Gemeente Zwolle

Voor de meeste gemeentelijke informatie kunnen burgers en bedrijven terecht op de website van de gemeente Zwolle. Voor uw gemak hebben we daarom hier een link gemaakt naar de officiële website van de gemeente Zwolle.

De raadsgriffie

De raadsgriffie is het servicepunt voor de gemeenteraad en de burger. De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad. Dat doet ze door onder meer de vergaderingen voor te bereiden. Een ander belangrijke functie van de raadsgriffie is contact onderhouden met inwoners en organisaties. De raadsgriffie helpt u als u een onderwerp op de agenda wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens het Raadsplein.

De raadsgriffie is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (038) 498 21 81 of per e-mail raadsgriffie@zwolle.nl.

Het bezoekadres van de raadsgriffie is:
Grote Kerkplein 15 in Zwolle.

Het postadres van de raadsgriffie is:
Gemeente Zwolle
De gemeenteraad
Postbus 10007
8000 GA Zwolle