Fractie

Onze fractie bestaat uit vier personen: drie gemeenteraadsleden en een burgerlid en maakt zich in de gemeenteraad sterk voor Werk, wonen en welzijn binnen de gemeente Zwolle. Daarnaast wordt onze fractie versterkt door een ombudscontactpersoon.

William Dogger

William Dogger

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter

Ik ben William Dogger. Ik ben getrouwd met Henriet, wij hebben drie kinderen en acht prachtige kleinkinderen waar we ontzettend gek op zijn! Ik ben zelfstandig ondernemer in facilitaire vraagstukken.
Ik heb gekozen voor een lokale partij omdat je als lokale partij onafhankelijke politiek kunt bedrijven voor je stad, voor de belangen van burgers en voor het dierenwelzijn! We kunnen ons volledig richten op lokale thema‘s omdat wij niet gebonden zijn aan landelijke partij programma’s. Wij zijn dus vrij om altijd maatwerk te leveren voor onze stad en haar burgers!
Mijn politieke missie is het opkomen voor een rechtvaardige samenleving waar ook aandacht is voor kwetsbare mensen en een goed dierenwelzijn. En het maakt mij blij als daarin successen worden gehaald!
Ik ben al vele jaren supporter van PEC Zwolle, daarnaast mag ik graag zwemmen. Ik ben kunstschilder in mijn vrije tijd en ik werk al enige tijd aan het schrijven van een oorlogsroman!
Binnen Swollwacht ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën waaronder de perspectiefnota en de gemeentelijke begrotingen, gemeentelijk vastgoed- en grondbeleid, omgevingsvisie, klimaatadaptatie en energietransitie, gemeentelijke organisatie, economische zaken, werkgelegenheid, armoedebeleid en sociale zaken.
Ik ben ik aanspreekpunt namens de fractie voor de volgende wijken: Wipstrik, Stadshagen, Spoolde en Westenholte.
Als u daar vragen over hebt kunt u mij bereiken op 06 22 62 7310 of via doggerw@hotmail.com

Silvia Bruggenkamp

Silvia Bruggenkamp

Gemeenteraadslid en vice fractievoorzitter

Ik ben Silvia Bruggenkamp, getrouwd met Peter. Ik werk voor Provinciale Staten van Overijssel als commissiesecretaris. Door mijn werk als commissiesecretaris heb ik veel ervaring met het politieke werk opgedaan en daar een echte passie voor ontwikkeld! Politiek moet je doen! Je kunt echt wat bereiken!

Zwolle is echt mijn stad, ik woon en werk er heel veel jaren en heb Zwolle zien groeien van een kleine provinciestad tot een stad die een spilfunctie in de regio vervult. Mijn politieke en sociale overtuigingen vond ik terug in het programma van Swollwacht en daarom ben ik lid geworden van deze partij. Ik geloof erin dat een lokale partij echt het verschil kan maken voor de inwoners van een stad en daar wil ik me 100% voor inzetten.

Ik ben vegetariër vanuit principe. Ik ben dol op dieren, lezen, schrijven, muziek, kunst, natuur, koken, eten en hardlopen. Ik voel mij zeer verbonden met de wijk Holtenbroek, waar ik ben opgegroeid en sinds 2010 weer woonachtig ben.

Binnen Swollwacht ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles openbare orde en veiligheidsbeleid, WMO, inclusief ouderenzorg en gehandicaptenzorg, dierenwelzijn, binnenstad beleid, horeca en winkeltijdenbeleid, recreatie, festivalbeleid en cultuur en ben ik aanspreekpunt namens de fractie voor de volgende wijken: Holtenbroek, Aa landen, Binnenstad en de Kamperpoort.

Als u daar vragen over hebt kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06 13 28 70 84 of via silviabruggenkamp@outlook.com

Marcel Mulder

Marcel Mulder

Gemeenteraadslid

Ik ben Marcel Mulder. Ik ben lid geworden van Swollwacht, omdat de onafhankelijkheid van deze partij mij aanspreekt, we staan los van de landelijke politiek en kunnen voor Zwolle maatwerk leveren.
Binnen onze fractie werken we als een prima team samen, we zijn allemaal zeer gedreven en komen zoveel mogelijk voor mens en dier, in onze mooie stad Zwolle op. We kunnen voor onze inwoners het verschil maken en daar doen we onze stinkende best voor!

Ik ben werkzaam, bij het bedrijf Traffic Support, ik werk voornamelijk als Buitengewoon Opsporings Ambtenaar en af en toe nog als Verkeersregelaar.
Mijn sport is bowlen, met ons team doen we mee in de competitie.

Ik ben binnen de fractie verantwoordelijk voor de portefeuilles huisvesting waaronder coöperatie beleid, ruimtelijke ordening waaronder bestemmingsplannen, archeologie en monumentenzorg (welstand), infrastructuur/verkeer/verkeersveiligheid/fietsbeleid/openbaar vervoer, watermanagement, groenbeleid en buitengebieden, Rova, begraafplaatsenbeleid en Spoorzone. Ik ben aanspreekpunt namens de fractie voor de volgende wijken: Zwolle Zuid, Berkum, Wythmen, Windesheim en Haerst.

Als u daar vragen over hebt kunt u mij bereiken op 06 23638305 of via m.mulder50@home.nl

Jeffrey Satoor de Rootas

Jeffrey Satoor de Rootas

Burgerraadslid

Mijn naam is Jeffrey Satoor de Rootas. Ik ben getrouwd met Liliane en we hebben 2 zonen.

In mijn werk heb ik het snijvlak van activering van mensen op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie altijd belangrijk gevonden. Ik ben altijd werkzaam geweest in een sociale omgeving. Momenteel ben ik organisatie-adviseur bij Optima Advies Groep.

Ik vind de duurzame verbinding van mensen en organisaties met elkaar, en met de Zwolse samenleving belangrijk! Mede hierdoor heb ik het besluit genomen om politiek actief te zijn voor Zwolle, en me aan te sluiten bij een lokale partij die zich richt op lokale thema’s, en die onafhankelijk opereert. Swollwacht spreekt me aan vanwege de pragmatische no-nonsens aanpak en het sociale hart. Kortom het durven benoemen van problemen en “gewoon” doen waar de partij voor staat.

Zwolle is een fantastische stad met ontzettend veel cultuur en een rijke historie! Een stad waar ik van hou.

Ik ben een familie man en koken is een van mijn passies, daarnaast hou ik o.a. van muziek, kunst en lekker eten.

Binnen Swollwacht heb ik de portefeuilles Jeugdzorg, algemene gezondheidszorg, onderwijs, buiten/naschoolse opvang en kinderdagverblijven, bibliotheekbeleid, participatie en integratievraagstukken, vrijwilligerswerk en mantelzorg, sport.
Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor de wijken:
Assendorp, Diezerpoort, Hanzeland en de Veerrallee
Mocht u vragen hebben hebben dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06 40366718 of via j.p.satoor@tele2.nl

Wim Bredewoud

Wim Bredewoud

Ombuds contactpersoon

Ik ben Wim Bredewoud, als Bestuurslid al vele jaren betrokken bij het reilen en zeilen van onze lokale partij Swollwacht.

Als Ombudscontactpersoon van Swollwacht wil ik graag behulpzaam zijn wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld de veranderingen die nu plaatsvinden in het sociaal domein. Veranderingen, die vaak ook onzekerheid met zich mee brengen. Ook vragen van andere aard kunt u aan mij voorleggen. Zo nodig geleid ik uw vragen door naar de fractie.

Uw vragen worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Ik ben bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 18.00 uur. Mijn telefoonnummer is 06 23169336 en mijn emailadres: g.bredewoud@ziggo.nl