Coalitie akkoord Gemeente Zwolle 2014 – 2018

Het coalitieakkoord voor de gemeenteraadsperiode 2014 – 2018 is in Zwolle verbonden door vier raadsfractieste weten; de Christen Unie, Partij van de Arbeid, VVD en D66. Het College van Burgemeester en Wethouders van Zwolle bestaat in deze periode, naast burgemeester Henk Jan Meijer, uit vijf wethouders; Philip van As (CU), Ed Anker (CU), Nelleke Vedelaar (PvdA), René de Heer (VVD) en Jan Brink (D66).

Wilt u het coalitieakkoord van de gemeente Zwolle voor de gemeenteraadsperiode 2014 – 2018 nog eens nalezen, dan kunt u gebruik maken van de link hiernaast.