Artikelen van Redacteur

Perspectiefnota 2018 – 2022

      Het is goed gebruik om bij de besluitvorming over de Perspectiefnota, moties en amendementen in te dienen. Een goed moment om extra geld of aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen kiezen we niet lukraak. We luisteren daarvoor naar de mensen die ons benaderen met zorgen en problemen. En soms lukt […]

Mondelinge vragen proces windturbines Voorst

  Tijdens de Raadsvergadering van 22 mei 2017 heeft fractievoorzitter William Dogger mondelinge vragen aan het College gesteld over het proces rondom de mogelijke plaatsing van windturbines op Voorst. De signalen die onze fractie bereiken liegen er niet om!  Eén adviesbureau binnen dit dossier verricht zowel werkzaamheden/brengt adviezen uit in opdracht van de initiatiefnemers, maar ook voor […]

Klaver4you

  De fractie van Swollwacht is uiteraard altijd geïnteresseerd in wat gaande is in onze Zwolse samenleving. Daarom gaan we regelmatig op werkbezoek. Soms op uitnodiging, en soms nodigen we onszelf uit. Omdat we het belangrijk vinden dat we weten wat er speelt! Op donderdag 11 mei woonden we als fractie de Algemene Ledenvergadering (ALV) […]

Bezoek Voedselbank Zwolle

  Op vrijdag 7 april heeft de fractie van Swollwacht een bezoek gebracht aan de Voedselbank. De Zwolse Voedselbank is sinds februari van dit jaar gevestigd op het industrieterrein De Marslanden. “De voedselbanken in Nederland geven verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers” Reden genoeg dus om als fractie […]

Verlenging van het contract met Welzorg

Ondanks de toezegging die het College van B&W hierover heeft gedaan, gaat de gemeente Zwolle nu toch verder met Welzorg. Onze fractie heeft hier werkelijk met ontzetting kennis van genomen. De vele mensen die afhankelijk zijn van de dienstverlening van Welzorg, de vele schrijnende klachten en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Dat alles maakt dat we het onbegrijpelijk […]

Bezoek Zwols Dierenasiel

  Op zaterdag 25 maart zijn we naar het Zwols dierenasiel geweest. Een prettig, leerzaam maar ook indrukwekkend bezoek. De betrokkenheid van de medewerkers spat er vanaf! De oprechte blijdschap als een dier uiteindelijk zijn of haar ‘gouden mandje’ heeft gevonden… dat doet wat met ons! We zijn o.a. bijgepraat over wat er allemaal speelt […]

Positionering Sociale Wijkteams

Op 13 maart lag o.a. het voorstel over het onderbrengen van de sociale wijkteams bij de gemeente voor. Fractievoorzitter William Dogger, betoogde dat dit een goede, volgende stap is. Swollwacht heeft, vanaf de eerste opstart van de sociale wijkteams, steeds aan hun zijde gestaan en voelt zich mede verantwoordelijk om de opdracht van de Sociale […]

Verkoop en planvorming Muzerie-panden

Swollwacht heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop,  maar vooral, over de toekomstige bestemming van de Muzerie-panden in de binnenstad van Zwolle. De projectontwikkelaar die de panden heeft gekocht, is voornemens daar 35 units/appartementen in te bouwen. En dit voornemen leidt tot grote bezorgdheid. Want in hoeverre staat e.e.a. in verhouding tot de fijnmazige binnenstad? De monumentale status van de […]

Stedelijk Museum Zwolle – Foodcourt en hoge attentiemasten – Reeve

Stedelijk Museum Zwolle De afgelopen periode is er veel om te doen geweest. Het verdwijnen van het Stedelijk Museum uit Zwolle. Op maandag 13 februari heeft een meerderheid van de Raad hier tot onze spijt mee ingestemd. Uiteraard is Swollwacht hierin niet meegegaan! Wij blijven bij onze overtuiging dat Zwolle, een eigen Stadsmuseum verdient. Dat […]